SRT- Spiritual response therapy

Spiritual Response Therapy - terapie duchovní odezvy

Umožňuji svým klientům vynést na světlo hluboké příčiny všemožných problémů, se kterými se lidská duše na své cestě vývoje potkává. Při soustředěné práci v napojení na tzv. Vyšší Já s kyvadlem nad systémem tabulek mohu# klientovi s přesností a lehkostí zprostředkovat rychlou úlevu v mnoha oblastech, aniž by bylo nutno slovně detailně rozebírat jeho problémy. Avšak s popisem problémů je čištění intenzivnější protože se mohu ptát na větší množství otázek a pročistit tak problém více do hloubky.

terapie SRT = očista + duchovní pokrok + podpora uzdravování

Jak terapie probíhá a jak dlouho trvá?

Vlastní práce se odehrává pomocí testování série otázek v uceleném systému více než 40ti tabulek, pokrývajícím možné nejrůznější programy a bloky, se kterými se na cestě svého vývoje lidská duše setkává. Na cílené otázky, které terapeut klade, dostává odpovědi prostřednictvím kyvadla v napojení na "Vyšší Já". Jedná se o spirituální, nehmotnou techniku práce, při které není od klienta potřebná žádná součinnost.

Častým výsledkem je pocit obtížně popsatelného uvolnění a většího klidu a svobody.

Jaká je souvislost s běžnou medicínou?
SRT v žádném případě nenahrazuje lékařskou ani psychoterapeutickou odbornou péči ani užívání předepsaných léků, avšak vhodně je doplňuje. Nemá žádné kontraindikace, rizika ani vedlejší účinky. Jde o metodu bezpečnou.
Není propojeno s žádnou náboženskou organizací nebo skupinou, a není zapotřebí, aby klient měl nějakou víru.
Některé okruhy problémů, kde SRT může v některých případech velmi prospět:

 • neschopnost prožívat naplno svůj život a najít si své životní poslání a cestu
 • nadměrná únava, poruchy spánku, nedostatek energie, různé pocity nejistoty nebo strachu, nízká sebedůvěra
 • potíže se soustředěním, učením, bloky na učení se konkrétního cizího jazyka či jiného předmětu
 • různé fóbie a strachy (hadi, pavouci, výšky, létání atd.) či některé závislosti
 • bloky pocházející z hluboko uložených a často dávno zapomenutých traumatizujících zážitků, které mohou být čištěny bez toho, aby se zážitek znovuprožíval či diskutoval
 • některé projevy alergií, některé případy obtíží s dýcháním, některé kožní potíže
 • některé chronické fyzické obtíže a bolesti s příčinou, která je medicínsky neobjasněná nebo pacient nereaguje na léčbu
 • bloky či různé potíže v mezilidských vztazích obecně i ve vztahu ke konkrétním osobám
 • pomoc při odstranění překážek v prosperitě čištěním slibů a přísah z minulých životů
 • čištění prostor od škodlivých vlivů a energií
 • zjištění minerálů, vitamínů příp. i druhů potravin, jejichž přijímané množství klient potřebuje změnit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Unikátní metoda, využívající schopnost lidské duše čistit se, léčit a učit. Pomocí této metody lze jemně odstranit různé rušivé programy a bloky z Vašeho života. Efektem této techniky, kterou vyvinul v USA Robert E. Detzler před více než 30ti lety je zlepšení v rovině mentální, duchovní a emocionální, nesoucí s sebou někdy i úlevu ve fyzické rovině u nejrůznějších i zdravotních obtíží. Jedinou podmínkou úspěchu je zájem a snaha klienta o změnu vědomé mysli, zakořeněných návyků a způsobu myšlení. Odstraněním rozmanitých destruktivních programů se osobnost zbavuje i škodlivých energií, které narušují a blokují její celkový rozvoj. Pozitivní účinky SRT Vás posunou na cestě osobního růstu a vývoje duše a mnohým odhalí i novou úroveň běžného fungování v životě.

SRT je cesta, kterou lze u klienta rychle, efektivně a bez emocionální bolesti nalézt a odstranit nejrůznější hluboko uložené destruktivní programy a bloky, často z minulých životů, které mu brání v prožívání harmonického a zdravého života, fungujících vztahů, tvořivosti a prosperity.

Všichni jsme denně negativně ovlivňováni řadou skrytých programů, starých destruktivních vzorců chování apod., které brání svobodné volbě, svobodnému jednání na základě vědomého rozhodnutí.

Terapie SRT odstraňuje hluboké kořeny příčin těchto problémů, které stojí u zrodu mnohých potíží, únavy, disharmonií ve vztazích apod. Omezují možnosti seberealizace a obecně brání v prožívání našeho plného potenciálu.

SRT čištění probíhá dálkovou formou nebo dle domluvy při osobním sezení.

Jediné, co je třeba u klienta, je touha po změně a přijetí zodpovědnosti za tyto změny spojené s následným úsilím vybočit z kolejí starých zvyků. Není zapotřebí žádná víra nebo přesvědčení, ani žádná příprava či znalosti.

Potřebuji znát pouze stručně popsaný aktuální problém který klienta trápí. Jméno a datum narození. Komunikuji výhradně přes e-mail chavarojomagic@seznam.cz , popř. lze prvotní kontakt na facebooku do soukromé zprávy : https://www.facebook.com/profile.php?id=100062615774643&viewas=100000686899395

Při osobním sezení klient dle svého zájmu aktivně poslouchá nebo jen relaxuje. Při práci na dálku pořizuji psané poznámky nebo videozáznam, který je pak poskytnut klientovi. Zápis ani záznam o pročištěných záležitostech není vhodné však následně uchovávat ani u terapeuta, ani u klienta - doporučuji zápis po pročtení zničit, případně ze symbolických důvodů spálit.

Jde o velice účinnou metodu práce s příčinami problémů. Po pročištění příčin dochází často k nastartování ozdravného procesu, nejsou výjimkou zlepšení u nejrůznějších obtíží.

Nejedná se o žádný typ léčení, nejde však ani o lidové léčitelství či magii.

Po kompletním pročištění je třeba výjimečně 1 až 2 dočištění. Doporučuji však kontrolní pročištění 1x za 6měsíců. 

Cena:

Kompletní spirituální očista 1700kč, kontrolní očista po 6ti měsících 600 kč

Na základě zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů výslovně prohlašuji, že souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů Gabriele Evě Šterbové za účelem práce Spiritual Rhesponse therapy. Poskytnuté osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám bez mého souhlasu. S objednáním služby souhlasím s těmito podmínkami.