ACCESS BARS

BARS je 32 bodů v oblasti hlavy, něco jako počítačová banka všech myšlenek, pocitů, emocí, postojů i přesvědčení, které si během života vytváříme, a které v nás zůstávají uloženy. ACCESS BARS® vám pomůže usnadnit změny ve všech oblastech vašeho života. Jednotlivé body souvisí s oblastmi života jako jsou vztahy, peníze, práce, zdraví, stres, kreativita a jiné. Jemný dotek nastartuje proces, při kterém dochází k uvolnění a vyčištění základních myšlenek, pocitů a emocí. Postupně dochází ke zrušení našich omezení a programů, které si podvědomě ve svém životě vytváříme, a které nám brání žít šťastný život. Odchází vše, co už je připraveno, aby z našeho života odešlo. Vše, co už nám neslouží. Změní se váš dosavadní způsob nahlížení na život. V krátké době vnímáte, že dochází ke změnám, a i vy se stáváme jinými. Celý váš život se může změnit. Celkový stav těla a duše se zharmonizuje podle vnitřních priorit klienta. 

 JAK PROBÍHÁ TERAPIE : samotná terapie trvá od 30min do cca 90min. Vždy záleží na potřebě daného klienta. Při metodě ACCESS BARS® klient leží na lehátku, nemluví se, ani terapeut nekomunikuje s klientem. Terapeut se postupně lehce dotýká 32 specifických bodů, tzv. "BARSŮ", na hlavě klienta. Tyto cílené dotyky specifických bodů aktivizují elektromagnetickou složku myšlenek, pocitů a emocí.

Klient se po terapii cítí uvolněný, spokojený a bezstarostný. Někdy se stává, že není schopen své pocity bezprostředně po terapii vyjádřit, pouze vnímá, že se cítí JINAK (v pozitivním smyslu slova).

V životě klienta nastávají pozitivní změny, tak nějak samy od sebe. Věci se dějí s minimálním úsilím, přesně podle mantry ACCESS BARS®:

VŠE V ŽIVOTĚ KE MNĚ PŘICHÁZÍ S LEHKOSTÍ, RADOSTÍ A SLÁVOU.

Pro klienta je většinou tento druh terapie velmi příjemný a dostává se do hluboce uvolňujících stavů.

Terapie je vhodná pro dospělé, těhotné ženy i děti. Tato metoda je také vhodná u toho, kdo nechce procházet "klasickou" terapií a nořit se do hlubin svého podvědomí, procházet minulost, prožívat nepříjemné okamžiky svého života.


příklad účinků ACCESS BARS® terapie

  • pomoc s Odstraněním bolestí různých částí těla
  • pomoc s Odstraněním nemocí jako jsou migrény, alergie, astma, deprese, ekzémy
  • Nastartování samoléčebných procesů v těle, zrychlení hojení a rehabilitace po lékařských zákrocích či úrazech
  • Uvolnění stresu a napětí
  • Pomoc při obtížných životních situacích
  • Odbourání únavy a vyčerpanosti, zvýšení životní energie
  • Odstranění psychických problémů jako je deprese, úzkosti, strachy, fóbie
  • Snížení hyperaktivity u dětí
  • Vede k celkovému rozvoji osobnosti na psychické i fyzické úrovni

 Zkušenost s terapií Access Bars® může být pro každého různá. Nejhorší, co se může stát po Bars® je to, že se cítíte uvolněně, jako kdybyste absolvovali nejlepší masáž v životě a to nejlepší, co se může stát je, že se váš život změní. Gary Douglas, zakladatel Access Consciousness tvrdí však s úsměvem na tváři opak: "To nejlepší, co se vám může stát je to, že jste měli super masáž a to nejhorší je, že se vám od základu změní život". 

 Po každém opakování této terapie je efekt dynamičtější. Po Bars® terapii se často cítíte lehčí a vaše mysl je klidnější, protože proces umožnil proudění energie a snadné rozpouštění omezení, která vás drží zpátky. To může vést k vnímání života jinak, zlepšení vztahu ke svému tělu, k ostatním, k penězům, zdravému sebevědomí, emocí a přístupu k životu.

 Terapii Access Bars® je dobré absolvovat alespoň třikrát za sebou s maximálními rozestupy tři týdny. Ale můžete ji dostávat i denně, vždy záleží na klientovi, jak rychle chce posunout svůj život k lepšímu.


Upozornění:

Magické rituály, SRT, Access Bars a Access tělesné procesy nejsou náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že klient v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením terapie informovat mne o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem této léčby. Klient je v celém průběhu spolupráce (terapie) za sebe odpovědný. Mé doporučení jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Klient bere na vědomí, že může být v průběhu terapie vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení. V průběhu rituálu, SRT, Access Bars a Access tělesné procesy a masáží platí zákaz užívání drog a jiných omamných látek. Klient by měl před podrobením se terapie pomocí SRT, magických rituálů, access therapy a masáží vždy svůj stav (zdravotní problémy) konzultovat s příslušným lékařem a dále konzultovat s lékařem, zda terapie výše uvedenými technikami může či nemůže mít eventuální neblahý vliv na jeho zdraví. Případné změny zdravotního stavu (zhoršení, komplikace) pak opět konzultovat s lékařem. V rámci ČR je SRT metoda vnímána dozorovými orgány na poli zdravotnictví jako metoda tzv. "alternativní", kterou vzhledem ke stávající platné legislativě nelze považovat za zavedenou metodu (zák. č. 373/2011 Sb., § 33), není součástí doporučených léčebných postupů garantovaných odbornými lékařskými společnostmi, stejně tak metoda magických rituálů a access bars neprošla ověřováním a nelze tudíž dozorovými orgány na poli zdravotnictví garantovat její bezpečnost a účinnost. Veškeré procedury tak klient podstupuje po svém svobodném, informovaném rozhodnutí a na své riziko.. Magické rituály, SRT, Access Bars a Access tělesné procesy jsou formou osobního rozvoje a spirituální terapie a jakékoliv pozdější nároky na odškodnění za hmotné nebo nehmotné škody jsou vyloučeny. Mám právo odmítnout a přijmout klienta, pokud usoudím že jakákoliv z mých nabízených služeb není pro něj vhodná a jedná se o zakázku odporující dobrým mravům, nebo se jedná o klienta problémového, nespolupracujícího se závislostí na návykových látkách nebo psychicky nemocného v akutní fázi onemocnění. V průběhu rituálu, SRT, Access Bars a Access tělesné procesy a masáží platí zákaz užívání drog a jiných omamných látek.