Access Consciousness : tělesné procesy

Naše tělo je odrazem našeho života. Uchovává v sobě všechny nahromaděné emoce, traumata i náš celkový přístup k životu.

Jaké by to bylo, kdybyste mohli informace těla přepsat až do buněčné struktury?

Známe celkem 50 druhů tělesných procesů, které dokáží změnit nastavení buněk, odstranit chronické i akutní bolesti, uvolnit vše, co neodpovídá naší podstatě a tomu, abychom byli se svým tělem v souladu. Všechny tyto procesy mají společné to, že jsou energické. Pracují s energií těl.

Tělesné procesy nevybíráme podle toho, "co si myslíme, že je pro tělo vhodné" (logická mysl v tomto případě obvykle není dobrým rádcem), ale komunikujeme, ptáme se těla, co by pro něj v tuto chvíli bylo vhodné.

Gary Douglas, zakladatel Access Consciousness říká: "Tělo samo vám dá najevo, co potřebuje".

Vaše tělo s vámi komunikuje. Vy a vaše tělo máte vlastně povědomí o všem. Tělesné procesy zvyšují způsob, jakým vaše tělo dokáže ukázat, čeho si je vědomo - vědomí každé buňky a molekuly na celém světě. Vše, co se u tělesných procesů vyžaduje, je ochota být přítomen, dotýkat se těl a přijímat zpětnou vazbu od těla, na kterém pracujete. 

Access Facelift

Access Consciousness Facelift je jemný, ale dynamický proces těla, který vám pomůže vypadat mladší a umožňuje vašemu tělu cítit se lépe bez chirurgického zákroku, injekcí, krémů nebo pilulek. Je to skvělý způsob, jak omladit obličej a zvrátit známky stárnutí na obličeji a v celém těle. Prohlubuje a zrychluje přirozené hojivé schopnosti těla a umožňuje buňkám vaší tváře získat zpět jejich přirozenou záři, mládí a krásu. 

Paraliktická pralíza

To nejde popsat slovy, to musíte zažít. 

Biomimetická a biomimetrická mimika

Ve svém životě se snažíme druhé napodobovat a chápat, je to přirozená schopnost našeho těla ve snaze zapadnout do tohoto světa. Abychom byli schopni druhé pochopit intelektuálně i energeticky, zakódujeme ve svém těle podobnosti - biomimetika. Biomimetrika je schopnost vašeho těla splývat s prostorem druhého, kdy například ve vztahu máte tendence z Já a Ty být najednou jedním. BBM proces uvolňuje tyto tělesné procesy a umožňuje vám být opět sami sebou.

TSS - Trojnásobné sekvenční systémy

TSS je systém, který se objeví v okamžiku, kdy se doslova zaseknete v nějaké události v minulosti a máte pocit, jako by byla neustále živá, jako včera.

Tento tělesný proces je hodný kombinovat se spuštěním Bars při terapii Access bars. Pomáhá očistit dlouhodobé nánosy v důsledku braní léků, drog, hormonální antikoncepce, po očkování, antidepresivech a lécích na spaní apod. Čistí všechny traumatické zkušenosti, které způsobují, že se nám traumata opakovaně navrací, opakovaně je znovuprožíváme. Při tomto tělesnému procesu používáme podpůrná čistící prohlášení, která na vědomé úrovni čistí hluboce uložené spouštěče tohoto chování.

Buněčná paměť

Máte-li trauma uložena v těle, například po úrazu, nebo máme na těle bolavé místo, prošli jste operací, můžeme jít do toho místa a spustit vytvoření celulární paměti a napravit dané místo na buněčné úrovni. Tělo tak dostane šanci se rozhodnout a uzdravit. Tento tělesný proces lze použít nejen na lidech, ale i na zvířatech.

De-MM De-Molekulární M

anifestace a MDe-M Molekulární De-Manifestace

De-MM je proces, ve kterém se molekuly promění v něco jiného, než jaké jsou nyní.

MDe-M slouží ke zmizení toho, co v těle nechceme - např. nádor apod.

MTVSS - (Systém pro uvolnění moleculární terminální valence)

Tento proces představuje zhruba tisíc věcí. Aktivujeme energie všech témat uvnitř těla. Projdete-li více ošetřeními během 10 týdnů, změní se celá struktura vašeho těla a tím si zajistit totální restart v těle.

Tento proces lze provést ve více variantách:

1. MTVSS celého těla

2. Posílení imunitního systému a podpoření správné funkce žláz a orgánů (hypotalamus, hypofýza, epifýza, brzlík, štítná žláza, nadledvinky, játra, slezina, ledviny).xt...Upozornění:

Magické rituály, SRT, Access Bars a Access tělesné procesy nejsou náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že klient v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením terapie informovat mne o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem této léčby. Klient je v celém průběhu spolupráce (terapie) za sebe odpovědný. Mé doporučení jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Klient bere na vědomí, že může být v průběhu terapie vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení. V průběhu rituálu, SRT, Access Bars a Access tělesné procesy a masáží platí zákaz užívání drog a jiných omamných látek. Klient by měl před podrobením se terapie pomocí SRT, magických rituálů, access therapy a masáží vždy svůj stav (zdravotní problémy) konzultovat s příslušným lékařem a dále konzultovat s lékařem, zda terapie výše uvedenými technikami může či nemůže mít eventuální neblahý vliv na jeho zdraví. Případné změny zdravotního stavu (zhoršení, komplikace) pak opět konzultovat s lékařem. V rámci ČR je SRT metoda vnímána dozorovými orgány na poli zdravotnictví jako metoda tzv. "alternativní", kterou vzhledem ke stávající platné legislativě nelze považovat za zavedenou metodu (zák. č. 373/2011 Sb., § 33), není součástí doporučených léčebných postupů garantovaných odbornými lékařskými společnostmi, stejně tak metoda magických rituálů a access bars neprošla ověřováním a nelze tudíž dozorovými orgány na poli zdravotnictví garantovat její bezpečnost a účinnost. Veškeré procedury tak klient podstupuje po svém svobodném, informovaném rozhodnutí a na své riziko.. Magické rituály, SRT, Access Bars a Access tělesné procesy jsou formou osobního rozvoje a spirituální terapie a jakékoliv pozdější nároky na odškodnění za hmotné nebo nehmotné škody jsou vyloučeny. Mám právo odmítnout a přijmout klienta, pokud usoudím že jakákoliv z mých nabízených služeb není pro něj vhodná a jedná se o zakázku odporující dobrým mravům, nebo se jedná o klienta problémového, nespolupracujícího se závislostí na návykových látkách nebo psychicky nemocného v akutní fázi onemocnění. V průběhu rituálu, SRT, Access Bars a Access tělesné procesy a masáží platí zákaz užívání drog a jiných omamných látek.