Masáže

KLASICKÁ MASÁŽ A JEJÍ ÚČINKY

Klasickou masáží se rozumí nejběžněji používané techniky, které vycházejí především z tzv. Švédské rekondiční masáže. Klasická masáž je sestavena tak, aby komplexně rozvolnila tělo a pomohla klientům k vytvoření správných pohybových návyků. Tím nejen uleví od akutní bolesti, ale zároveň při pravidelných návštěvách zlepšuje fyzický i psychický stav celkově.

Masérské postupy se u klasické masáže můžou lišit, a to z toho důvodu, že všichni přistupujeme ke klientům individuálně. Snažíme se vybrat takové hmaty a postupy, které nejlépe pomůžou právě vám v konkrétní situaci. Navíc je každý masér jedinečný a do masáží zapojuje vždy něco ze sebe.

ROZDÍL MEZI KLASICKOU A SPORTOVNÍ REGENERAČNÍ MASÁŽÍ

Pokud je masáž vykonávána pomalu, tělo uvolňuje, pokud je prováděna rychle, tělo tonizuje. Tonizující masáže využívají především sportovci před zápasy. Rychlá a krátká masáž rozehřeje svaly, odstraní svalové spazmy čím nabudí tělo sportovce k podání vrcholového výkonu a redukuje psychický stres před soutěží. Jedná je o velice krátké masáže v řádu několika minut. Naopak klasická masáž je před sportovním výkonem nevhodná. Pokud jdete na klasickou masáž, žádný trénink si po ní v ten den už neplánujte. S uvolněnými svaly se zvyšuje riziko úrazu.

Pomalá masáž po tréninku tělo uklidní a uvolní svaly, čímž tělo rychleji regeneruje. Klasické masáže se doporučují s časovým odstupem alespoň 6 hodin po tréninku. Doporučují se i lymfatické masáže, které jsou jemnější. Sportovní masáž pomáhá aktivním sportovcům při celkové přípravě na soutěže.

KOLIKRÁT PŘIJÍT NA KLASICKOU MASÁŽ

Úlevu pocítíte již po první masáži. Aby byla masáž dostatečně účinná a přinesla trvalé zlepšení, je potřeba návštěvu několikrát zopakovat. Ráda Vám poradím a navrhnu nejvhodnější postup.
Upozornění:

Nejsem poskytovatel zdravotních služeb ve smyslu zák. 372/2011 Sb. a ani zdravotnickým pracovníkem 

masáže, SRT, Access Bars a Access tělesné procesy nejsou náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že klient v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením terapie informovat mne o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem této léčby. Klient je v celém průběhu spolupráce (terapie) za sebe odpovědný. Mé doporučení jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Klient bere na vědomí, že může být v průběhu terapie vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení. V průběhu rituálu, SRT, Access Bars a Access tělesné procesy a masáží platí zákaz užívání drog a jiných omamných látek. Klient by měl před podrobením se terapie pomocí SRT, access therapy a masáží vždy svůj stav (zdravotní problémy) konzultovat s příslušným lékařem a dále konzultovat s lékařem, zda terapie výše uvedenými technikami může či nemůže mít eventuální neblahý vliv na jeho zdraví. Případné změny zdravotního stavu (zhoršení, komplikace) pak opět konzultovat s lékařem. V rámci ČR je SRT metoda vnímána dozorovými orgány na poli zdravotnictví jako metoda tzv. "alternativní", kterou vzhledem ke stávající platné legislativě nelze považovat za zavedenou metodu (zák. č. 373/2011 Sb., § 33), není součástí doporučených léčebných postupů garantovaných odbornými lékařskými společnostmi, stejně tak metoda magických rituálů a acces bars neprošla ověřováním a nelze tudíž dozorovými orgány na poli zdravotnictví garantovat její bezpečnost a účinnost. Veškeré procedury tak klient podstupuje po svém svobodném, informovaném rozhodnutí a na své riziko.. Magické rituály, SRT, Access Bars a Access tělesné procesy jsou formou osobního rozvoje a spirituální terapie a jakékoliv pozdější nároky na odškodnění za hmotné nebo nehmotné škody jsou vyloučeny. Mám právo odmítnout a přijmout klienta, pokud usoudím že jakákoliv z mých nabízených služeb není pro něj vhodná a jedná se o zakázku odporující dobrým mravům, nebo se jedná o klienta problémového, nespolupracujícího se závislostí na návykových látkách nebo psychicky nemocného v akutní fázi onemocnění. V průběhu rituálu, SRT, Access Bars a Access tělesné procesy a masáží platí zákaz užívání drog a jiných omamných látek.