terapie drahými kameny

Něco málo z historie

V dnešním světě máloco hraje tak důležitou roli jako krystaly. V podobě čipů například představují samo srdce počítačů, kvarkové hodinky pracují výhradně na základě vibrací krystalů.

 V minulosti však úloha krystalů vypadala jinak, ale byla též nesmírně důležitá. Podle pověstí a legend pocházely drahé kameny a křišťály z čistých vod ráje, kde odpočívaly hluboko v zemi, vybaveny magnetickou mocí a byly střeženy trpaslíky a vílami. Když si uvědomíme, že nejdražší drahokamy naší země jako jsou diamanty, rubíny, safíry a smaragdy či ametysty sestávají z prvků tak prostých jako je uhlík, kalcium a magnesium, je to samo o sobě už zázrak.

Ve staré Číně už před pěti tisíci lety vyvinuli složitou léčebnou metodu, která spočívala v přikládání drahokamů a krystalů na postižená místa. Také Egypťané, Řekové a Římani znali ochranné a léčivé působení krystalů. Znalosti lidstva o jejich léčivých účincích přežily celá tisíciletí. Teorie o zázračné moci drahých kamenů je tak stará jako sama lidská civilizace. Už Babyloňané a Asyřané znali léčivé nápoje z drahokamů. Podrobné návody k přípravě léků z drahokamů, ať už ve formě elixírů. prášků nebo mastí, nalezneme také ve staroindické ájurvédě, "vědě o dlouhém životě". Kněží, čarodějové, šamani i králové nosili velké drahokamy jako symboly své duchovní nebo světské autority. Drahokam na královském prstenu a v koruně krále a křišťály zdobící roucho byly pro jeho okolí znamením královské moci. Pro krále samotného byly však současně i pomocnými prostředky ke komunikaci s vnitřními silami. Stejný byl i důvod, proč byly bohatě vykládány drahými kameny stěny kaplí a skříňky s relikviemi. Ve středověku bylo zvláště časté používání křišťálu. Svatá Hildegarda z Birminghamu (1098-1179) detailaně popisuje metodu léčení křišťály. Pokud by někdo nad tímto způsobem kroutil hlavou, nechť si jen vzpomene na rubíny vybavené lasery, které tak účinně rozbíjejí žlučové kameny.

Jedna z léčebných metod použití křišťálu, dnes již málo známá pochází z Himaláje. Zde používali zkušení léčitelé hůlky z křišťálu. Podle pověsti pochází toto léčitelské umění ze Šambaly, legendární země, popisované jako prasídlo moudrosti. Legenda o této krajině byla v Asii dosti rozšířena. V Číně byla země moudrosti kladena do údolí pohoří Kunlun, kde prý žili nesmrtelní lidé v neuvěřitelné harmonii, zatímco v Indii hovoří legenda zase o krajině Kalapa, kde sídlili dokonalí lidé a nakonec i za oblastí Bělovodí měli žít svatí lidé, odděleni od zbytku světa právě zemí Bílé vody. Ve všech těchto legendárních krajinách,a zejména v Šambale, se obyvatelé vyznačovali vysokou morální i společenskou úrovní, dále, měřeno dnešními měřítky, poměrně vysoce vyvinutou technikou a na konec i mimořádnou duchovní zralostí. Díky té rozvinuli Šambalové léčitelské umění, k němuž patřilo i používání drahokamů a krystalů. Podle pověstí se dodnes skrývá v Himalájích rozsáhlý komplex podzemních jeskyní, jehož středem je zmíněná Šambala. Nejsnadnější přístup je prý z Ladoku, který je jakýmsi miniaturním vydáním Tibetu a bývá označován jako "Malý Tibet", "Měsíční krajina" nebo také "Poslední Shengri La". Ladak je pustá, vyprahlá země a rostliny tam rostou jen v místech, kde z dalekých ledovců stékají řeky živené tajícím sněhem. Zato tu nalezneme dílny brusičů drahokamů, kde podle pokynů šamanů a léčitelů vznikají léčivé hůlky, opravdové zázraky z horského křišťálu, nefritu, ametystu a lapisu lazuli.


Jak vybrat kámen k terapii?

kameny mají stabilní molekulární strukturu, znamená to, že ovlivňují energetickou rovnováhu a konstantně vibrují ve všech směrech. Proto drahokamy dokáží vyrovnat a harmonizovat energetické disfunkce osob. Zvyšuje produkci psychické energie osoby.  Fyzickým receptorem vibrace kamenů je endokrinní systém a odtud potom začíná harmonizace poškozeného orgánu. Léčení drahokamy je však dlouhotrvající proces, není možné s ním vyřešit problém ze dne na den. Vždy je třeba mít na paměti, že vyzařování energie začíná působit nejprve v energetice člověka přes kontakt s pokožkou a až potom v postihnutém orgánu. Proto je vhodné doplňovat léčbu kameny i o jiné léčebné metody nebo terapie. Co se týče doplnění energie, očista aury, harmonizace a odblokování čaker, vyrovnání energie, napravení toku energie, rozbití bloků energetických a emocionálních, vyrovnání a zbavení se stresu, emocionální nerovnováhy, zmírnění bolestí, odstranění smutku a jiné,.. je léčení drahokamy účinné dříve, v případě doplnění jinou terapeutickou technikou (meditace apod.., ) nebo masáží ještě dříve :)

Je třeba si uvědomit že kameny jsou živé bytosti, vytvořené energií čtyřech elementů - vodou, zemí, ohněm, vzduchem. Jsou to dary matky přírody svým dětem, aby mohli být v co nejtěsnějším energetickém kontaktu. Schopnost využívat kámen s celou jeho podstatou a energií je hojně využívána nejen Šamany ale i čaroději, léčiteli nebo lidmi, kteří se o kameny zajímají. Kameny nám totiž umožnují aktivovat naši vlastní energii a též harmonizovat výkyvy v našem energetickém systému, nebo obnovit tok zablokované energie. Když je chytíme do dlaně, energie kamene se spojí s naší vlastní a vyladí ji na požadovanou frekvenci. 

Každý kámen působí na jinou oblast a dokáže ovlivnit různé neduhy, nemoci, orgány, energie. Záleží na barvě drahokamu, na jeho vyzařování, a jeho povaze. Záleží pak také i na člověku který s kameny pracuje, ale i na člověku, který se nechává kameny léčit. Stejný kámen může u různých typů lidí vyvolávat jiné reakce. Je tedy třeba individuální práce terapeuta s klientem.

Vždy ale mějte na paměti :

Pokud budeme Kameny brát jako neživý předmět, takové i budou. Otevřete jim srdce a oni Vám dají svoji moc a energii.


Vložte svůj text...