Provozní Řád

PROVOZNÍ ŘÁD - mobilní masér 

  Druh a rozsah poskytovaných služeb: Masérské, rekondiční, regenerační, relaxační a terapeutické (energetické terapie) služby. Klasické rekondiční, relaxační a sportovní masáže (celé tělo nebo jen částečné). Tyto služby jsou poskytovány pouze v domácím, hotelovém prostředí, ve sportovních zařízení nebo dle požadavků klienta. Podmínkou poskytnutí služby je: - přístup k pitné tekoucí teplé vodě, dostatečné osvětlení místnosti, možnost převléknutí se do pracovního oděvu, dostatečný prostor pro rozložení přenosného masérského stolu.

 Popis pracovní činnosti: Před a po poskytnutí služby si pracovník umyje ruce pod tekoucí teplou vodou s použitím vhodného mycího, popř. desinfekčního prostředku. Masázní stůl je vždy před a po výkonu činnosti dezinfikován vhodným přípravkem na daný povrch stolu. Masážní stůl je opatřen pro každého klienta zvlášť vždy čistým prádlem (prostěradlem, které je klientovo vlastní, nebo jednorázovou podložkou z netkané textilie). Na ochranu oblečení u klienta před ušpiněním od masážních přípravků jsou používány jednorázové ubrousky(utěrky), nebo klintovi vlastní čisté ručníky. Jsou používány výrobky určené k masáži a to: oleje, emulze, krémy, balzámy, vždy individuálně, dle potřeby klienta. Nejsou povoleny výkony na nemocné nebo poraňené kůži, manipulace s jizvami či mateřskými znaménky, výkony na sliznicích, oční spojivce a rohovce.  

 Zásady provozu - prevence vzniku infekce a jiných onemocnění, včetně podmínek desinfekce V sídle firmy mám vyčleněný nábytek vhodný ke skladování čistého prádla, masážních a desinfekčních prostředků, špinavé prádlo je uchováváno zvlášť, v nepropustném obalu. Je zamezeno při praní, sušení, žehlení a ukládání špinavého pracovního prádla styku s civilními věcmi. Pro transport pomůcek je využívána cestovní taška, a obal na masérské lůžko, vše je udržováno v maximální čistotě a desinfikováno. Pracovní oděv je vždy čistý, dobře udržovatelný a je používán pouze k masážím. Oděv je světlé barvy a z materiálu, který se dá dobře vyvářet a žehlit, frekvence jeho výměny je dle potřeby, minimálně každý den. Jsou dodržovány hygienické zásady mytí rukou, popř.dezinfekce rukou, nehty jsou vždy čisté a krátce ostříhané. Při transportu věcí ke klientům je s pomůckami nakládáno opatrně, aby nedošlo ke kontaminaci. Pro práci s desinfekcí a manipulací se špinavým prádlem jsou používány ochranné pracovní pomůcky. Při náhodné kontaminaci pokožky provozovatele nebo zákazníka biologickým materiálem (zejména krví) musí být provedena desinfekce kontaminovaného místa desinfekčním přípravkem. K provozu služeb jsou používány jednorázové hygienické pomůcky. Nelze provádět výkony na nemocné kůži a pokud jsou shledány kontraindikace k masáži. 

 Desinfekce - provádí se omýváním, otíráním, postřikem formou pěny nebo aerosolem, důležité je dodržování doby expirace, při použití desinfečních přípravků s mycími a čistícími vlastnostmi lze spojit etapu čištění a desinfekce. K desinfekci se volí takové přípravky a postupy, které nepoškozují desinfikovaný materiál, nejsou toxické ani dráždivé a mají virucidní účinky. K zabránění vzniku selekce, případně resistence mikrobů vůči přípravku dlouhodobě používanému, jsou střídány přípravky s různými aktivními látkami po 1 měsíci a je vedena evidence používaných přípravků. 

Úklid pomůcek a manipulace s prádlem - úklid lůžka a pomůcek je prováděn bezprostředně po ukončení masáže každého klienta - čisté jednorázové pomůcky a pracovní oblečení je uloženo v čisté cestovní tašce popřípadě v sídle firmy v určených prostorách. K transportu použitého, znečištěného osobního prádla je využito igelitové tašky (pytle), v případě znečištění pracovního oděvu je k dispozici náhradní čistý oděv. Veškerý znečištěný pracovní oděv je ukládán, prán, sušen a žehlen mimo civilní ošacení. 

 Odpady - běžný odpad likviduji pravidelně, ihned po odchodu od klienta. Jednorázové prádlo, zábaly slupovacího charakteru, jednorázové podložky, roušky, respirátory jsou uloženy do igelitového pytle a po odchodu od klienta vyhozeny do kontejneru na domovní odpad.

 Lékárnička - Protože klienty masíruji pouze v jejich prostředí, a dotýkám se pouze neporušeného povrchu kůže, mám u sebe k dispozici pouze základní dezinfekci při poranění kůže, přípravky na zástavu krvácení a přípravek na proplach očí.