Magie

Magie se kterou pracuji:

 Santeria pochází z Jižní Ameriky. Pracuje se zde na principu Vysoké magie se Santos (svatými patrony) kteří jsou povoláni do rituálu a pomáhají měnit Váš život v oblasti financí, vztahů, zdraví, očisty těla i prostorů. S jejich sílou a jejich ashé se magické rituály manifestují velmi rychle nebo dle požadavku klienta a vždy je vidět výsledek. Tento typ magie z Jižní Ameriky přivezla na Slovensko Sonia Guerera, která má několik oceněných diplomů a specializací v oboru santerijské magie, marseilského tarotu atd., diplom z parapsychologie a jiné... které získala při studiu v JA, má také svou školu magie na Slovensku santeria.sk . Předává tak umění magie dál zde v Evropě.

Já jsem tento styl magie převzala od rodové šamanky a curandery Sáry Rachel Bergmann která je jedinou certifikovanou osobou v ČR v oboru rituální magie, kterou studovala ve slovenské Santerii, nyní má otevřenou též školu magie v Brumovicích u Opavy. Magii u ní studuji od roku 2018 a stále pokračuji v doplňování znalostí, různých rituálních postupů, řešení situací u klientů atd., neustále doplňuji své vzdělání i v oblasti mimo magii zabývající se osobním rozvojem, zdravým životním stylem pro tělo i duši a jiné, tak abych Vám mohla co nejvíce pomoci i bez použití magie, a nabídnout tak Komplexní péči. 

 Rozdíl mezi magií vysokou a lidovou je ten že forma Vysoké magie je práce se svatými "duchy", živly, anděli kteří dávají svou sílu a moc do rituálu a tudíž je záměr mnohem dříve manifestován, pokud je v souladu s nastavením zadavatele.   Lidová magie je spíše dělaná mágem či šamanem někdy s pomocí živlů ale především rituály táhne ze své vlastní energie. 

Magie je především seberozvojová technika, nebo alespoň já na ni tak pohlížím. Kdy ve svém životě máte "nástroje" na řešení různých životních situací. Nebo preventivně podporujete to, co již máte. Práce se svatými je celoživotním posláním, kdy i oni Vás učí a rozvíjí Vaše cnosti.


Nabíjení ochranných amuletů:

Amulety jsou nabíjeny a aktivovány na ochranu před prokletím, černou magií, před woodoo, před posednutím diskarnáty, dušemi zemřelých a démonickými entitami. Ochranné amulety jsou typu Tetragramaton nebo Pentagram. Nabíjené jsou vždy individuálně dle potřeby a energie klienta.

Nabíjení ochranného amuletu předchází spirituální očista nebo odeklení osoby, bez něhož aktivace amuletu nemá smysl !!! Vysvětlím proč: tím, že si necháváte dělat svůj osobní amulet na ochranu, uzavíráte se do štítu, pokud nejste před tímto úkonem očištěni od všeho zlého a negativního, uzavíráte to společně s vámi do tohoto štítu. Amulet vás sice ochrání před novými kletbami, energiemi atd. na vás vysílanými, ale nezbaví vás těch, co už jsou na vás nalepeny, tedy toho proč se vám nedaří, proč se vám špatně spí atd.... Což jaksy není žádoucí. Aktivní Amulet je PREVENCÍ aby k tomuto nedocházelo, ne prostředkem k odeklení. Proto nelze objednat samostatně ale vždy společně s některým z rituálů na odeklení nebo exorcismus.

Výše uvedené platí i v případě nabíjení ochranných amuletů pro prostory domů, bytů, pozemků, prostorů firem atd...

/ukázky z některých rituálů odeklení osob a prostorů a z nabíjení amuletů k dispozici na mém fb. Chava Rojo/

Očista osob a prostor :

Očista zejména osob ale i prostorů domu, je mou první magickou specializací a oborem který mi dává smysl. Je to sice hodně silově,  energeticky i časově náročné, avšak byla jsem vybrána samotnou Santa Barbarou patronkou spravedlnosti, hromu a blesku do její "falangy" takže vlastně je moje poslání jasné :) a to, činit dobro, a zlo posílat do "hlubin" .... (velice stručně a laicky řečeno :)

Očisty domu a osob většinou dělám právě s již zmiňovanou Santa Barbarou, dále se San Cyprianem, a Santissimou Muerte. 

provádí se vždy když se cítíte unavení, nic se vám nedaří, máte problémy ve vztahu, v osobních vztazích, rodiných vztazích, máte problémy v práci, finanční problémy, zdravotní problémy, špatně se vám spí, necítíte se ani ve svém oblíbeném prostředí komfortně, pracujete v rizikových profesích (nemocnice, hospic, domov pro seniory atd..), máte neustále pokleslou náladu, máte dlouhodobě nedostatek energie, v domě ve kterém bydlíte vám není příjemně, hádáte se se členy domácnosti atd...

tohle všechno může být následek disharmonické energie ve vašem domě, "napadení" vaší osoby kletbou, uřknutím nebo magické "útoky" jiného mága či nějakými astrálními larvami a diskarnáty kteří se vás drží a sají vaši energii.

Očistu osob a prostor jde dělat vícero rituály a exorcistickými postupy, u každého je rituál individuální. V některých případech je zapotřebí očistu provést na víckrát.
Po očistě ať už osoby nebo prostoru, je třeba energii sebranou rituálem doplnit a nahradit ji novou a čistou energií, a prostor nebo osobu zharmonizovat a zacelit trhliny v aurickém poli které mohou při očistě vzniknout. To se provádí neprodleně po ukončení rituálu, v případě prostor zasílám rituálně nabytou a pro tento účel odlitou svíčku majiteli domu, který ji dle pokynů zapaluje v čištěném prostoru. U osob dělám tohle já na mém oltáři.

/některé ukázky z magických očistných rituálů jsou k dispozici na mém fb Chava Rojo/


Zdravotní magie 

Zdravotní magie je po odeklínacích (očistných) rituálech mojí oblíbenou oblastí. A začínají být i mou druhou specializací, kdy již mám jeden osvědčený typ, rituálu, který doslova mění lidi v rozzářené, životaplné zdravé a "nové" lidi. Zdravotní rituály dělám s doktorem Gregorio Hernandézem, jenž byl za života a nyní i po smrti uznávaným lékařem. 

"V současnosti je Hernández běžně vzýván jako "José Gregorio" jak lékaři, tak pacienty pro léčebné účely.  Jeho jméno se stalo známým po celé Latinské Americe a Španělsku .

V roce 1949 zahájili představitelé venezuelské katolické církve proces určování, zda je Hernández způsobilý ke svatosti či nikoli. Vatikán mu udělil titul Ctihodný v roce 1985. Dalším krokem v procesu pro Hernándeze je blahořečení. V červnu 2020 nařídil papež František blahořečení Hernándezové poté, co se zotavila dívka, která byla střelena do hlavy, což bylo hlášeno jako zázrak připisovaný Hernándezovi. (viz odkaz :https://en.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Gregorio_Hern%C3%A1ndez,)

A dále s Donem Nicanorem Ochoa léčitelem a šamanem, který má dodnes žijící potomky, a je stále blahořečen a volán k léčení, nebo jeho postupy přejali jiní. 

"Jasnovidnost, stejně jako ostatní jeho vlastnosti, vedla Dona Nicanora Ochoa k tomu, aby se stal jedním z nejoblíbenějších čarodějů  v celé Venezuele. Jeho bílé kapesníky představovaly nástroj, s nímž se spoléhal na uzdravující modlitby. Naučila se léčit zlé oko s pomocí jedné ze svých švagrových, která ji učila. Po mnoha letech je uznáván jako léčitel Nirgua, jehož sláva je více než zaručena pro jeho zázraky. (Viz, https://estaeslahistoria.com/c-famosos/historia-de-don-nicanor-ochoa/)

Někdy ke zdravotním rituálům dávám pracovat i Santissima Muerte, mocnou paní života. Bohužel v Evropě je na tuhle bytost nahlíženo s negativním ohlasem, avšak podstata této bytosti je úplně jiná než se někteří lidé domnívají. Santa Muerte je především v Mexiku uctívanou bytostí, volanou k mnoha rituálům, dělají jí slavnosti a velké obětinové rituály. Její energie je těžká avšak klidná. Je to matka která dává život i smrt, neboť ze smrti vždy vzroste něco nového, je to moudrost, bohatství země. Dokáže také "pohřbít" věci, které nám už dávno neslouží, nemoci,  velice dobře se s ní pracuje když znáte její energii a jste s ní v souladu. Navíc je to bytost spravedlivá, všem měří dle jeho zásluh. Přes Santa Muerte dělám i odeklínací rituály, zdravotní rituály, dá se volat i k milostným a finančním rituálům. Stejně tak s ní odvádím duše zemřelých na druhý břeh, kdy je více než na místě, k takovýmto úkonům mít náležitě tuto bytost přivolanou, aby to bylo bezpečné pro mě jako mága, stejně tak, aby byla záruka že duše zemřelého jde kam má. Tyto rituály jsou jedinečné.....


Finanční magie

Finanční magie je po milostné tou nejžádanější. Dá se s nimi otevřít cesta k cíli (např. při dlouhém hledání pracovní pozice, při koupi nebo prodeji nového domu, při začátkách podnikání), dají se přitáhnout klienti, peníze za nějakou práci či produkt, zvyšovat post na pracovních pozicích, zvýšit prodeje produktů a jiné.... Avšak musí to co chcete být ve vašich možnostech a reálné, a hlavně musíte vy aktivně pak pracovat na tom co chcete. A magie už vám jen dá příležitost, které se musíte chopit. Vždy musí být záměr rituálu v souladu s vámi, a vašim nastavením, proto je požadován vždy rozbor situace a odbloky, popř. odeklínačky které usnadní pak cestu k cíi, která se tak může jednoznačně zkrátit. finanční magie se dělá přes Don Juan Del Dinero. popř, Bohyni Fortunu, Bohyni Oshun, a v případě potřeby i s jinými. 


Milostná Magie

Milostná magie je nejhledanější a nejchtěnější. Většina klientů a zakázek je právě na tento typ magie. Avšak zde platí stejné pravidlo jako u finančních rituálů, nelze napsat v zoufalsví že potřebuji rituál, aby se někdo vrátil. Pokud už semnou není dotyčný v souladu, je lepší když ho necháme jít, a prostřednictvím magie si otevřeme cestu a najdeme vhodnějšího partnera. Samozřejmě lze vrátit k sobě osoby, ale je potřebný rozbor situace a následně až podle zjištění dělat a naplánovat další kroky. V tomto bývá většinou problém u mnoha klientů, protože si myslí že stačí jeden rituál a vše bude zalité sluncem, ono to ovšem zdaleka tak není. I zde je potřeba aby klient byl ochoten pracovat na sobě, a zdokonaloval se, naslouchal doporučením a nehysterčil. Milostnou magií lze též osladit už vyšumělý vztah,  Zpříjemnit vztahy na pracovišti, nebo v rodině, rozbít vztah (pokud je to v souladu s danou situací), podpořit prosperitu, atraktivitu a jiné. Pokyny k objednání magie

V první řadě očekávám aktivní přístup k Vašemu životu. Tím že budu sedět doma na zadku, nechtíc změnit sebe, ani svoje myšlení a svůj přístup k životu, neb jsem si zaplatila rituál a ať se změní ti druzí, se opravdu nedostanete k tomu co si přejete a chcete. Vždy je třeba se aktivně podílet na tom, čeho chcete dosáhnout, popř, naslouchat mému doporučení v případě, že nevíte co dál. Magie pouze otevírá možnosti, odbourává překážky a bloky ať už z okolí nebo vaše vlastní, přináší lehčí a snažší cestu, vytváří vhodné situace a okolnosti, které vám usnadní cestu k vašemu vysněnému cíli. Zablokuje nepřítele, přitáhne lásku, novou práci, popř. finanční a osobní růst v podnikání.
Dále je zakázáno spolupracovat, do doby než se vám váš cíl manifestuje, s jinými terapeuty, šamany, čarodějnicemi, kartářkami, zkrátka s někým kdo pracuje s Vaší energií nebo vaší myslí jakýmkoli způsobem. Docházelo by k tříštění energie, tím pádem i k blokaci cíle. Stejně tak i říkat o vašem jednání někomu jinému, mohl by vkládat do již měnící se energie ve váš prospěch negaci, což není přínosem. Už i v historii Čarodějnické služby vždy vyhledávali lidé "natajnačku" . 

Magické rituály sestavuji klientovi na míru dle jeho požadavku cíle kterého chce dosáhnout. Nejprve ale dělám rozbor současné situace pomocí buď karet a nebo jinými technikami, a čištění klienta SRT metodou (která je velice přínosná). Jak vše i magie má své základní postupy dle kterých se pracuje. Je třeba si uvědomit ale i to, že pokud se rozhodnu měnit svou realitu pomocí magie nejde jen o jeden samostatný rituál ale komplex rituálů navazující na sebe. Počet a výběr rituálů je vždy individuální. 
Samostatné rituály (např. milostné) dělám, dle mého uvážení a zvážení situace klienta ale vyžaduji před konkrétním rituálem minimálně kompletní očistu a odblok  SRT metodou a magickou očistu. Důvod je ten, že pokud budete "zaflákaní" nemá potom Magický rituál tak velkou efektivitu. Výjimkou jsou pouze očisty prostoru.

Komunikuji výhradně přes e-mail chavarojomagic@seznam.cz , popř. lze prvotní kontakt na facebooku do soukromé zprávy Facebook: Chava Rojo . Z rituálů dělám fotky a krátký videozáznam, které jsou pak odeslány klientovi. 

poznámka : magické rituály a služby, dělám pro svůj prospěch a pro svůj osobnostní růst a vývoj. Klientům tyto úkony nenabízím. Pouze v případě, že se o ně sami zajimají, poskytnu bližší informace:

Magické rituály se platí předem na účet. Pokud se klient rozhodne ukončit spolupráci, nebo pokud během naší komunikace naznám že je třeba spolupráci s klientem ukončit z jakéhokoli důvodu, a rituál nebude proveden, částka se mu vrací zpět. V plné výši se částka navrací jen v případě, že pro klienta nemám ještě nachystány pomůcky a svíčky k rituálu, pokud mám již vše nachystané a sehnané a klient odstoupí od spolupráce, strhávám částku adekvátní za vše co bylo pro klienta plus vynaloženou energii na přípravu, tyto věci již nemohu jinak použít, tudíž jsou mi k ničemu. 

Upozornění:

Magické rituály, SRT, Access Bars a Access tělesné procesy nejsou náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že klient v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením terapie informovat mne o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem této léčby. Klient je v celém průběhu spolupráce (terapie) za sebe odpovědný. Mé doporučení jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Klient bere na vědomí, že může být v průběhu terapie vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení. V průběhu rituálu, SRT, Access Bars a Access tělesné procesy a masáží platí zákaz užívání drog a jiných omamných látek. Klient by měl před podrobením se terapie pomocí SRT, magických rituálů, access therapy a masáží vždy svůj stav (zdravotní problémy) konzultovat s příslušným lékařem a dále konzultovat s lékařem, zda terapie výše uvedenými technikami může či nemůže mít eventuální neblahý vliv na jeho zdraví. Případné změny zdravotního stavu (zhoršení, komplikace) pak opět konzultovat s lékařem. V rámci ČR je SRT metoda vnímána dozorovými orgány na poli zdravotnictví jako metoda tzv. "alternativní", kterou vzhledem ke stávající platné legislativě nelze považovat za zavedenou metodu (zák. č. 373/2011 Sb., § 33), není součástí doporučených léčebných postupů garantovaných odbornými lékařskými společnostmi, stejně tak metoda magických rituálů neprošla ověřováním a nelze tudíž dozorovými orgány na poli zdravotnictví garantovat její bezpečnost a účinnost. Veškeré procedury tak klient podstupuje po svém svobodném, informovaném rozhodnutí a na své riziko.. Magické rituály, SRT, Access Bars a Access tělesné procesy jsou formou osobního rozvoje a spirituální terapie a jakékoliv pozdější nároky na odškodnění za hmotné nebo nehmotné škody jsou vyloučeny. Mám právo odmítnout a přijmout klienta, pokud usoudím že jakákoliv z mých nabízených služeb není pro něj vhodná a jedná se o zakázku odporující dobrým mravům, nebo se jedná o klienta problémového, nespolupracujícího se závislostí na návykových látkách nebo psychicky nemocného v akutní fázi onemocnění. V průběhu rituálu, SRT, Access Bars a Access tělesné procesy a masáží platí zákaz užívání drog a jiných omamných látek.